Habita La Torre és un procés de participació ciutadana promogut per l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl que obri un espai de diàleg per a detectar necessitats i construir propostes a La Torre.

Durant els mesos de setembre a desembre de 2021 van realitzar-se un conjunt de tallers participatius per a abordar qüestions com l’habitatge, l’espai públic o la mobilitat, entre altres. Consulta les conclusions.

· Habitatge
Dijous, 23 de setembre a les 18.00h
Veure els documents

· Espai públic i mobilitat
Dissabte, 23 d’octubre a les 11.00h
Veure els documents

· Horta i territori
Dissabte, 6 de novembre a les 11.00h
Veure els documents

· Conclusions
Dissabte, 18 de desembre a les 11.00h
Veure els documents