02.10.21
Sessió participativa 1: mobilitat.
Descarrega totes les fotos del taller i consulta els resultats obtinguts.

02.10.21
Sessió participativa 2: mobilitat.
Descarrega totes les fotos del taller i consulta els resultats obtinguts.

Biblioteca de referències
Sembra Orriols. Procés de disseny col·laboratiu en la plaça de l’ermita d’Orriols, València.
El campo de cebada. Reactivació d’un solar en desús mitjançant activitats culturals. Madrid.
Habla Canarias. Espai de reflexió i debat digital per a la juventut. Illes Canàries.